Kontakty

Vývoj adaptívnych stránok
CMS Integrácia
dizajnprototypy
Šablóny elektronických listov
Diaľkové príkazy

О nás

k5 digital – webové štúdio vývoju internetových projektov plného cyklu: idea, dizajn, vývoj, testovanie, podpora. Sme tím vývojárov, pre ktorých sa kedysi koníček stal hlavnou vecou, ktorú máme radi. Počas práce boli vytvorené prístupy a súbor nástrojov, umožňujúce vytvárať kvalitné, moderné, interaktívne projekty, a zároveň neustále sledujeme novinky v odvetví a zavádzame ich do našich procesov. Našim cieľom nie je množstvo realizovaných projektov, ale kvalita našich výrobkov, stelesnenie ideí a riešenie úloh klientov, zachovanie lehôt vývoju nových a tiež podpora existujúcich projektov.

Naše základné služby

Web vývoj

Komplexný vývoj internetových projektov s použitím webových technológií, programovacích jazykov a označovania.

Prispôsobenie web stránky

Vývoj responzivít verzie projektov s prispôsobením pre mobilné a odlišných od desktop zariadení.

CMS / eCommerce

Vývoj internetových obchodov s použitím systémov riadenia obsahu zameraných na riešenie typických pre tento formát úloh.

Prototypy dizajnov

"Vytvorenie modelov stránok a vizuálneho dizajnu s použitím najlepších praktík v UX/UI, časom preverených.

Zalamovanie šablón

Zalamovanie modelov dizajnu v dynamické html stránky s použitím html, php, javascript, css, sass.

WordPress vývoj

Vývoj projektov s použitím WordPress ako systém riadenia obsahu. Vyhovuje pre vývoj vstupných stránok, vizitiek, korporátnych webových stránok.

Opencart vývoj

Vývoj on-line obchodov s použitím Opencart ako systém riadenia obsahu.

Drupal vývoj

Vývoj projektov s použitím Drupal ako systém riadenia obsahu. Vyhovuje pre vývoj prakticky akýchkoľvek zložitých projektov.

MODx vývoj

Vývoj projektov s použitím MODx ako systém riadenia obsahu. Vyhovuje pre vývoj prakticky akýchkoľvek zložitých projektov.

Zalamovanie listov

Zalamovanie listov vzhľadom ku všetkým zvláštnostiam poštovných služieb a e-mailových klientov. Responzivita listu.

Proces vývoju

00.

Idea a analýza potrieb

V tejto fáze prebieha zoznámenie s klientom a zvláštnosťami jeho podnikania. Určujú sa potreby a uskutočňuje sa formulácia úloh, ktoré má riešiť projekt. Klient vpĺňa krátky náčrt pre vývoj, uskutočňujú sa niekoľko etáp otázok/odpovedí, a potom sa spracováva technická úloha a prechádzame k etape plánovania a hodnotenia času.

01.

Plánovanie a hodnotenie času projektu

Po obdržaní podrobnej technickej úlohy s opisom zvláštnosí a úloh projektu, náš tím zostavuje plán vývoju a uskutočňuje hodnotenie času, potrebného pre úspešné dokončenie projektu. Po schválení lehôt a rozpočtu sa podpisuje dohoda a prechádzame k etape projektovania modelov dizajnu.

02.

Projektovanie modelov a vývoj vizuálneho dizajnu

Na základe získaných informácií dizajnér začína projektovanie modelov stránok. Po prerokovaní a schválení modelov klientom, pristupujeme k vývoju vizuálneho dizajnu projektu. Prebieha živá komunikácia s klientom, prejednávanie podrobností na základe poskytnutých dizajnov, vnesenie úprav. Výsledkom tejto etapy je hotový a schválený klientom set dizajnov stránok, na základe ktorých bude uskutočnený ďalší softvérový vývoj.!JE DÔLEŽITÉ: všetky podrobnosti sa prejednávajú na danej etape, všetky nasledujúce zmeny a inovácie nebudú zarátané do pôvodne stanovených lehôt a rozpočtu projektu.

03.

Softvérový vývoj

Programátori uskutočňujú zalamovanie stránok a ich integráciu s vybraným systémom riadenia obsahu. Všetok vývoj sa deje na našom serveri, poskytujeme odkaz na projekt a budete môcť kontrolovať priebeh procesu vývoju on-line . Sú možné neveľkého úpravy zo strany klienta funkčného a logického správania prvkov projektu. Po ukončení projekt sa odovzdáva na testovanie a opravenie možných bugov.

04.

Тestovanie

Vykonáva sa komplexné testovanie projektu v rôznych prehliadačoch, zariadeniach, čo umožňuje výrazne zlepšiť kvalitu hotového projektu a optimalizovať tie alebo iné procesy, prvky projektu.

05.

Finalizácia, štart projektu

Po dokončení testovania prebieha prezentácia hotového projektu klienta. Ak obe strany potvrdzujú pripravenosť projektu, kód sa prenáša na server klienta. Pritom poskytujeme dokumentáciu a stručný učiaci opis práce s projektom vo forme textových súborov a obrázkov, kde je to treba.

06.

Záruky a podpora

Poskytujeme bezplatnú on-line podporu počas 14 dní po prenášaní projektu na server klienta. Bezplatná podpora zahŕňa poradenstvo v práci s web stránkami a opravenie bugov, keď také boli vynechané na etape Testovania. Tiež počas uvedeného vyššie obdobia, zachovávame kód projektu na našom serveri pre rýchle obnovenie v prípade porúch vo fungovaní alebo na hlavnom serveri, ak iné podmienky neboli dohodnuté skôr. Po uplynutí 14 dňovej lehoty môžete vybaviť požiadavku na podporu vašho projektu, ktorý bude zahŕňať: nastavenie a kontrolu pravidelného backupu projektu, obnovenie v prípade poruchy fungovania, online poradenstvo a manažment obsahu (nie viac ako 8 hodín mesačne). Tiež sú možné ďalšie dopracovania projektu vo forme mini-projektov, rozpočet ktorých bude vypočítaný osobitne.

FAQ

Ako začať vývoj?

Kontaktujte nás akýmkoľvek spôsobom výhodným pre vás:

Stručne poukázajúc, čo práve je treba urobiť. Ak už máte akékoľvek pripravené materiály týkajúce sa vývoju, pošlite ich v liste.

V prípade vývoju webovej stránky od nuly, je treba vyplniť krátky náčrt, aby boli presnejšie určené podrobnosti, zvláštnosti a efektívne riešiť určenú úlohu.

Ako dlho trvá zalamovanie stránky?

Zalamovanie jednej stránky priemerne trvá 8 hodín, ak je potrebná responzivita -plus 50% času od desktop verzie. Celkom 8 + 4 = 12 hodín.

Čas na zalamovanie vnútornej stránky - priemerne 4 až 6 hodín - pre desktop a 2 až 3 hodiny - pre responzivít verzie.

Čas uvedený vyššie - je odhadný a môže sa zmeniť na väčší, v závislosti na zložitosti modelu.

Ako dlho trvá vývoj webstránky?

Čas vývoju závisí od typu webovej stránky, ďalej sú uvedené orientačné príklady podľa typu/času:

 • Webovej stránky-vizitka: až 5 podobných stránok, integrácia s CMS - bude trvať priemerne 8 až 24 hodín.
 • Vstupná stránka: 1 stránka - bude trvať priemerne 8 až 24 hodín.
 • Korporátna webová stránka: 5 a viac stránok, dva typy šablón pre hlavnú a vnútorné stránky - bude trvať 24 až 40 hodín.
 • On-line obchod: 9 rôznych šablón: domov, kategória, stránka vyhľadávania, stránka značky, produkt, košík, vybavenie objednávky, stránka obsahu, osobný account - bude trvať 40 hodín.
 • Iné: ak potrebujete individualne riešenie alebo webovú stránku/aplikáciu, ktoré nespadajú pod vyššie uvedené príklady - čas sa určuje individuálne, po prejednávaní.

V akom formáte posielať materiály pre spracovanie?

Preferovaný je*.psd formát pre každú stránku vo vrstvách. Ak máte len *.jpg, *.pdf, *.png alebo akýkoľvek iný formát než *.psd – čas práce sa zväčší. V prípade absencie technickej úlohy - je potrebné vyplniť náš krátky náčrt alebo poslať podrobný popis, čo je treba urobiť v *.docx, *.pdf formáte alebo tele listu spolu s ostatnými súbormi, týkajúcimi sa vývoju.

Aké sú podmienky a postup spolupráce?

 1. Definícia potrieb a úloh, ktoré má projekt;
 2. Plánovanie potrebného času a etáp vývoju, posúdenie rozpočtu a podpísanie zmluvy;
 3. Vývoj modelov stránok, schválenie, vývoj vizuálneho dizajnu, schválenie a prechod k softvérovej časti;
 4. Vývoj softvéru a testovanie;
 5. Ukončenie testovania, prenášanie projektu na server klienta;
 6. Podpora zdarma na dobu 14 dní po štarte projektu.

Všimnite si : v prípade zmien v modeloch dizajnu vo fáze vývoja softvéru alebo objavenie komentárov/požiadaviek, ktoré nie sú popísané pôvodne vo fáze testovania - rozpočet a čas vývoja projektu môžu byť zväčšené.

Kontaktujte nás